MALTA

Malta Vize Süreci

Malta, yatırım yoluyla iki farklı vize programı sunmaktadır. Sürekli oturum ve vatandaşlık.

Malta Avrupa Birliği Tam Üyesi, Schengen Bölgesi Vize Bölgesinde ve İngilizce’nin yoğun olarak konuşulduğu bir adadır.

Sık Sorulan Sorular

1İhtiyaç duyulan minimum yatırım tutarı nedir?
Beş yıl süreyle devlet tahvillerine €250,000 yatırım yapılması ve yıllık €10,000 gayrimenkul kiralamak veya €270,000 bedelle gayrimenkul satın alınması gerekmektedir. Malat devletine ödenecek €30,000 hariçtir.
2Yatırımdan ne kadar sonra Vizeyi alabilirim?
Süreç oldukça uzun sürmekte ve Malta devletine kayda değer bir bağış yapmayı gerekli kılmaktadır.
3Vizenin maliyeti nedir?
Malta vatandaşlığı başvurusu uzun bir süreç almakta ve tamamlanması yılın en iyi dönemini kapsamaktadır. Yatırıma ek olarak €60.000 – €80.000 arasında akredite bir hukuk firması eliyle yürütülecek yasal masraf söz konusudur. Daha detaylı bilgi için bizimle temasa geçiniz. turkey@visaeunow.com
4Malta Vatandaşlığı veya Oturum İzni için neler gereklidir?
Malta Süresiz Oturum İzni programı 5 yıl süreyle Malta devlet tahviline €250,000 yatırım yapan yatırımcıları kapsar. Ek olarak yatırımcı Malta Devlet Fonuna €30,000 yatırım yapmak ve adada bir Gayrimenkul kiralamak veya satın almak durumundadır. Yasal harç ve masraflar €40,000 civarındadır. Risk düşük program, AB Schengen Bölgesine vize ve oturum sağlamaktadır.

Genel

Malta Vatandaşlığı Programı Avrupa Birliği pasaportu sahibi olmanın efektif bir yoludur. Ancak süreç uzun sürmekte ve Malta Devletine kayda değer bağış içermektedir.

Yatırım

Malta Vatandaşlığı için €650.000 tutarında bir meblağı Malta Hükümeti Yatırım Fonuna yatırmak gereklidir. Eş ve çcukların her biri için ilave €25.000, 18-25 yaş aralığındaki bekar çocuklar ve bakıma muhtaç anne-baba her biri için ilave €50.000 ödenmesi gerekir.

Gayrimenkul

Başvuru sahipleri en az €350.000 gayrimenkul yatırımı yapmak veya yıllık €16.000 kira bedelli bir mülkü 5 yıl boyunca kiralamak durumundadırlar.

Investment in Bonds/Shares

Başvuru sahipleri en az €150.000 Malta Devleti onaylı fonlara beş yıl süreyle yatırmak durumundadırlar. Bu yatırım devletin Malta yararına categorize ettiği hisselere yatırılmalıdır.

Gereklilikler

Malta Vatandaşlığına başvuru Malta hükümet kurumlarınca yürütülür. Vatandaşlık onayı için başvuru sahibinin sağlık testinden geçmesi zorunludur. Başvuru sahipleri sağlıklı ve iyi durumda olduklarını ispatllamak durumundadır. Malta Vatandaşlığı için Malta devleti sadece saygın ve yüksek standartta kişileri kabul etme eğiliminde olduğundan son derece detaylı bir araştırma yapmaktadır. Kamu görevlilerince ifa edilen 4 aşamalı başvuru değerlendirme prosesi muhtelif aşamalardan oluşur. Başvuru sahiplerinden temiz bir sabıka kaydı istenir. Başvuru sahipleri bulaşıcı hastalık taşımadıklarını ispatla mükelleftirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinin adadaki hayata kişisel, sosyal, ticari ve insancıl olarak uyum sağlayabileceklerine dair değerlendirmeler yapılır.

Aile

Asıl başvuru sahibinin vatandaşlık alması durumunda eş ve 18 yaşın altındaki çocukları da aynı haklardan faydalanabilir. 25 yaşın altındaki çocuklar ve 55 yaşın üzerindeki ebeveynler başvuru sahibine maddi bağımlı olmaları durumunda bu haklardan faydalanbilirler.

Vergiler

Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Malta Vergi Sistemi kişileri ülkede ikamet etme ve vatandaşlık durumuna göre değerlendirmektedir. Malta’da ikamet ediyor sayılabilmek için yılın 183 günü ülkede olunması şartı aranır. Ülkede ikamet etmeyenler sadece Malta’da elde ettikleri gelir vergisi ve menkul kıymetler gelirinin vergisini öderler. Gayrimenkul Satış İradı 3 yıl içinde %12 getiriye tabiidir. Ancak 5 yıl mülkiyette vergiden muaftır. Malta’da miras yoluyla ve vefat nedeniyle edilen varlıklar ve varlık vergisi söz konusu değildir.

Yaşam, Çalışma Hayatı ve Eğitim

Başvuru sahipleri ve aileleri AB vatandaşlarının tüm haklarına sahip olur,AB bölgesinde serbestçe ikamet edebilir, çalışabilir ve eğitim görebilirler.

Seyahat

Başvuru sahipleri Avrupa pasaportuna sahip olur ve dünyada 158 ülke ile İngiltere, ABD ve Kanada’ya vizesiz girebilirler.

Süreç ve Masraflar

Malta vatandaşlığı başvurusu uzun bir süreç almakta ve tamamlanması yılın en iyi dönemini kapsamaktadır. Yatırıma ek olarak €60.000 – €80.000 arasında akredite bir hukuk firması eliyle yürütülecek yasal masraf söz konusudur. Daha detaylı bilgi için bizimle temasa geçiniz.

Kazanımlar

Malta AB tam üyesi ve AB Schengen Bölgesindedir. Malta vatandaşları Avrupa vatandaşıdır. AB’nin temel ilkelerinden biri AB vatandaşlarının AB sınırları içindeki herhangi bir ülkede özgürce seyahat etme, ikamet etme, çalışma ve eğitim görmeleri hakkıdır. Malta vatandaşları ve pasaport sahipleri AB dahilindeki 28 ülkede yaşayabilirler.

Özet

Malta Vatandaşlık Programı, vatandaşlık almak için zamanı olan, adanın yaşam iklimine uyum sağlayabilecek yatırımcılar açısından idealdir. Yatırım tutarı Güney Kıbrıs’a oranla daha düşük olmasına ragmen bağış vb. Harcamaların geri dönüşü söz konusu değildir. Malta programı daha ekonomik olmasına ragmen varlıklı yatırımcılar daha Pratik ve hızlı olan Güney Kıbrıs Vatandaşlık Programını tercih etmektedirler.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly